Pokyny

 

TJ Lokomotiva Teplice, oddíl OB

 

5. závod Ještědského žebříčku mládeže a dospělých

5. závod Ještědského poháru družstev žactva a veteránů rankingový (koeficient 1,0) a veřejný závod

 

Pořadatel: TJ Lokomotiva Teplice, oddíl orientačního běhu (LTP).

 

Datum: 16. 4. 2011, sobota.

 

Forma závodu: Závod jednotlivců na krátké trati s intervalovým startem.

 

Shromaždiště: Dubí Pila Vrchoslav, Krupka - Bohosudov. Souřadnice: 50° 41’ 31,5’’ N, 13° 50‘ 00,5‘‘ E.

Převlékání pouze v autech. Stavba klubových stanů není možná.

 

Parkování: Na pozemku v sousedství pily dle pokynů pořadatele – bude vybíráno parkovné 20 Kč / auto. Příjezd bude značen od odbočky ze silnice 253 mezi Krupkou a Přítkovem. Neparkujte na příjezdové komunikaci k pile! Vzdálenost z parkoviště na prezentaci 100 m.

 

Prezentace: Od 8:30 – 9:30 v administrativní budově pily z venku oknem. Dodatečné přihlášky budou možné pouze v rámci možností pořadatele za dvojnásobné startovné.

 

Kategorie:

DH10L – linie – značená trať pro děti bez doprovodu (oranžové fábory),

HDR – linie – značená trať pro děti s doprovodem (oranžové fábory),

DH10-DH20, DH21L, DH21K, DH35-DH65, H70,

P2, P4 (příchozí).

HDR, P2, P4 po odprezentování startují kdykoliv od 10:30 do 12:00 v samostatném koridoru.

 

Zapůjčení SI čipu: 30 Kč / ks (kategorie HDR, DH10L, DH10 zdarma). V případě ztráty či nevrácení zapůjčeného čipu bude požadována náhrada 750 Kč / ks. U neregistrovaných závodníků bude požadována záloha za zapůjčený SI čip.

Předpokládané časy vítězů dle SŘ JO pro krátkou trať. Parametry tratí jsou na samostatném seznamu.

 

Dětská trať (F): V blízkosti shromaždiště při cestě na start. Pro nejmenší děti, které nestartují v hlavním závodě. Závodníci dostanou drobnou odměnu. Start kdykoliv od 11:00 do 13:00 nebo vyčerpání map a odměn, ražení kleštěmi do mapy. Start zdarma.

 

Start: Nula v 10:30, vzdálenost 1900 m, převýšení 170 m, značeno modrobílými fábory.

 

Startovní listiny: Budou vydány po oddílech na prezentaci a po kategoriích vyvěšeny na shromaždišti a startu.

 

Cíl: Vzdálenost ze shromaždiště 1200 m, po cestě na start. V případě špatného počasí zde bude k dispozici stan pro odložení oděvu. Start a cíl vzájemně vzdáleny 700 m.

 

Časový limit: 90 minut.

 

Mapa: Medvědí vrch, 1 : 10 000, 5 m, rozměr A4, mapoval Volodymyr Kostymyuk 2009, revize jaro 2011. Je použit mapový klíč ISOM 2000. Mapa je vytištěna na laserové tiskárně Rex Rotary MP C2500AD a není vodovzdorně upravena. Mapník bude k dispozici na startu. Mapu se zákresem trati si závodník vyzvedne při postupu na mapový start. Zvláštní mapové značky: zelený křížek – vývrat, zelené kolečko – výrazný strom. Upozorňujeme na zákres kupek a kamenů menší velikosti. Mapy budou v cíli vybírány do 13:00, resp. do startu posledního závodníka.

 

Terén: Členitý kopcovitý, s více podrosty, hustníky a průměrně hustou sítí cest.

 

Způsob ražení: Bude použit elektronický systém Sportident. Ve startovním koridoru musí závodník použít nulovací a kontrolní jednotku. Startovací jednotka bude použita pro kategorie HDR, P2 a P4. Na cílové čáře budou cílové jednotky. Pro případ selhání jsou na stojanech kleště a kontrolu orazte do R políček v mapě. Odečítání čipů je v místě prezentace a je povinné pro všechny závodníky, i pro ty, kteří nedokončili závod. Závodníci, kteří mají půjčený čip, jej po vyčtení odevzdají.

 

Popisy kontrol: Pro každého závodníka samoobslužně na shromaždišti ve formě piktogramů.

 

WC a mytí: Pouze na shromaždišti v administrativní budově pily.

 

Občerstvení v cíli: Šťáva pro všechny závodníky.

 

Výsledky: Průběžné výsledky na shromaždišti.

 

Vyhlášení vítězů: První tři závodníci v dětských kategoriích do DH14 včetně a P2, P4 budou odměněni diplomem a věcnou cenou. V dalších kategoriích budou vyhlášeni a odměněni jen vítězové. V HDR se vyhlašují a odměňují všichni startující. Pouze závodník, který se osobně dostaví na vyhlášení, má nárok na cenu. Vyhlášení bude probíhat průběžně na shromaždišti přibližně od 14:00.

 

Jury: Bude jmenována po prezentaci a její složení bude vyvěšeno na shromaždišti.

 

Předpis: Závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu. Předpokládané časy vítězů jsou v souladu se soutěžním řádem JO. Závodníci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí, respektive rizika jejich zákonných zástupců.

 

Protesty: Na místě hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč. Po závodě písemně na adresu: Petr Swoboda, Rovná 250, 415 01 Teplice.

 

První pomoc: V cíli.

 

Stránky závodu: http://www.loko-teplice.info/JO

 

Občerstvení na shromaždišti: Pořadatelský bufet plný výborných buchet. Pojízdný stánek s občerstvením (uzeniny, teplé a studené nápoje).

 

Hlavní funkcionáři:

Ředitel: Miloš Eiselt

Hlavní rozhodčí: Petr Swoboda

Stavitel tratí: Jan Eiselt

 

Zákaz pohybu v areálu pily mimo páskami vymezenou oblast. Zákaz kouření a otevřeného ohně v areálu pily.

 

Děkujeme, že jste k nám přijeli a při absolvování závodu u nás vám přejeme mnoho úspěchů.

 

Děkujeme sponzorům za podporu a poskytnuté ceny:

Magistrát Města Teplice,

Lázně Teplice v Čechách a.s.,

Dřevotep s.r.o.,

Pila Vrchoslav.

 

Vydáno 10. 4. 2011.