2018

WOD » 2018

World Orienteering Day (Světový den OB)

 

ÚKS ČSOS se připojil k třetímu ročníku WOD. Uspořádá závod pro ZŠ Bystřany.

 

Datum: 23. května  

Místo: Bystřany (u Teplic)

Mapa: ZŠ Bystřany, 1 : 3 000, ekv. 2 m, stav 2017 (vydána v programu výukových map)

Zodpovědná osoba: Michal Žejdlík (606 684 850)