V oddílu máme aktuálně 6 béčkařů a přesně polovina z nich využila práva startu na Mistrovství ČR na krátké trati, které o víkendu proběhlo v Nové Vsi nad Nisou. Závod připravil Tatran Jablonec. Běhalo se v lese pod Černou Studnicí. V prostoru známém především v minulosti oblíbených závodů Pivrnec cup. Shromaždiště bylo na horním konci sjezdovky. Parkoviště bylo naopak dole, nedaleko pramenu Horní Nisy a muzea obrněné techniky. Zatímco na pramen jsme se podívat šli, muzeum mi dovoleno nebylo. Oba dva dny jsme tak museli šlapat nahoru.

     Terén byl náročný podhorský (nazývaný též jizerskohorský až skandinávský). Tedy svah, kameny, hustníky, paseky, podrost, vodoteče, bažiny, … prostě Jablonec. Oba dva dny velmi podobný, pouze v neděli bylo bažinek trošku více. Do karantény a na start to bylo do kilometru, cíl byl na shromaždišti.

     V sobotu se běžela kvalifikace. Mapa Černá studnice - U lomu (1 : 10 000) zobrazovala prostor JZ od shromaždiště. Konkurence byla velká a tak nás nepřekvapilo, když z našich tří zástupců nikdo nepostoupil do A finále.

     V neděli následovalo finále. Mapa se jmenovala Černá Studnice - Sáňkařská dráha (1 : 10 000) a pro změnu zobrazovala prostor na V od shromaždiště. Jak již název mapy napovídá, na mapě je sáňkařská dráha, která byla netradičně zmapována značkou pro železnici. Na první pohled dopadl nejlépe Thomas Riby, který v H20C obsadil 4. místo, ale se započtením závodníků ve finále A a B to je až 50. místo.

 

4.6.2022 - Kvalifikace

D20A (21)  3500 / 130 / 15
 1. Karlová Anna (JIL)    27:47
17. Žejdlíková Eliška     43:05

D21A (27)  4400 / 170 / 18
 1. Kosová Denisa (PHK)    33:16
26. Pavlová Martina      60:18

H20B (28)  4100 / 150 / 18
 1. Roháč Martin (LCE)    29:29
25. Riby Thomas        57:37


5.6.2022 - Finále

D20A (18)
D20B (23)  3100 / 100 / 14
 1. Marková Ema (SSU)     26:21
15. Žejdlíková Eliška     37:23

D21A (32)
D21B (37)
D21C (38)  3900 / 160 / 17
 1. Nešporová Alžběta (TZL)  36:31
31. Pavlová Martina      51:24

H20A (18)
H20B (28)
H20C (7)  3300 / 145 / 14
 1. Vališ Jan (LPU)      32:15
 4. Riby Thomas        35:46