V příslušné sekci naleznete aktuální stav Grand Prix a Grand Prix Junior. Započítány jsou již prázdninové závody i poslední béčka.

     V GP je ve vedení Michal Žejdlík s 2674 body. Na druhém místě je Petr Bílý s 2310 body. Třetí místo drží Kateřina Riby s 2232 body. Nejlepší průměr na závod má Michal Žejdlík (81 bodů).

     V GPJ je na čele Jakub Bílý s 2574 body. Následovaný Rose Riby s 2068 body a Sárou Lošťákovou s 1751 body. Nejlepší průměry na závod mají Martin Klein, Sára Lošťáková a Ela Lošťáková (všichni 70 bodů).

     Nejvíce závodů má na svém kontě Petr Bílý (47). Další v pořadí je Kateřina Riby (43) a Jakub Bílý (42).

     Turistickému batůžku letos vévodí Martin Kučera s časem 150:23. Těsně za ním je Thomas Riby s časem 143:56 a dále Lukáš Hulha s časem 139:15.