Co je Foto OB? Trénink / závod, který si můžete zaběhnout kdykoliv sami nebo společně s kamarády. Fotoaparáty nechte doma! Stáhněte a vytiskněte si mapu s vyznačenými kontrolami a soubor s obrázky.

 

     V mapě je 26 míst označených kolečkem (očíslováno 1-26). V terénu žádné označení není. Na papíru je 24 detailních fotografií objektů z okolí kontrol. Označeno písmenky A-X (aktualizace v červnu 2016). Úkolem je přiřadit jednotlivé fotografie (označené písmeny) k jednotlivým kontrolám (označené čísly). V průkazce tedy bude například A-3, B-22, C-12, … Pořadí sbírání kontrol je libovolné.

     Na 26 kontrol je 24 fotek. Tedy dvě kontroly jsou bez fotografie. 

     Start na mapě není vyznačen – může být kdekoliv.

 

     Varianta 1 – skupina

     Startuje se v intervalech. Je dán časový limit (60 minut by mělo stačit pro téměř všechny, 45 minut pro většinu, 30 minut již jen pro nejlepší). Stanovení pořadí: všichni v časovém limitu se všemi kontrolami dle dosaženého času. Dále ti v limitu s méně kontrolami a potom ti nad limit. Za nenalezenou kontrolu je možno dávat časovou penalizaci a pořadí stanovovat jen dle výsledného času.

 

     Varianta 2 – jednotlivec

     Vezmi mapu a obrázky a proběhni se. Čas si změř pokud chceš.

 

     Něco na psaní sebou!

 

     Mapa

     Obrázky

 

     Správné řešení? Pošlete svůj výsledek na 048@centrum.cz a já vám napíši, jak jste dopadli.